Skip to main content

Jennifer White Ph.D.

Assistant Professor, Mathematics

Jennifer White, Ph.D. Headshot